36Vidstedu Variobahn

Nyhedsbrev #36

Vidste du...

Der er fremgang i passagertallene, stort set alle letbaneafgange bliver gennemført, og kun på cirka 2 procent af afgangene i februar var der forsinkelser.

I ”Vidste du…” kan du denne gang læse nyheder fra Letbanens drift.

…at nye passagertal viser fremgang for Letbanen? 

I fjerde kvartal 2018 var der lidt over 14.000 kunder, som på en almindelig hverdag rejste med Letbanen. Det viser Midttrafiks seneste tal. 

Til sammenligning viste en optælling i april 2018, at cirka 8.400 personer tog Letbanen en hverdag. På det tidspunkt kørte Letbanen dog kun mellem Aarhus H og Universitetshospitalet. Stigningen i passagertallet skyldes derfor primært Odder-strækningen, som åbnede i august 2018. 

Da der var almindelig togdrift til og fra Odder, rejste omkring 4.000 passagerer med toget på en almindelig dag. Rundt regnet er der nu omkring 1.500-2.000 flere personer, som vælger at rejse med Letbanen på denne strækning. Det tal forventes at stige, når togene begynder at køre til Grenaa. 

Med tallene her er der dog tale om et estimat til at give et overordnet billede. Estimatet er vurderet ud fra, hvor mange der har benyttet rejsekort, og ud fra den passagertælling, der har været foretaget. Der er endnu mere præcise optællinger på vej fra tælleudstyr i togene, men de giver først valide resultater i løbet af foråret 2019. 

…at Variobahn-togene nu må køre til Odder? 

Aarhus Letbane har torsdag den 21. marts fået godkendt Variobahn-letbanetogene til at køre på Odder-strækningen. Dermed vil flere letbanetog kunne være i drift, så der ikke opstår mangel på letbanetog på grund af eksempelvis værkstedsbesøg og ulykker. Hidtil har kun Tango-letbanetogene været godkendt til at køre mellem Aarhus og Odder. Med mulighed for også at benytte Variobahn på strækningen, vil driftsstabiliteten blive forbedret. 

…at Letbanen kører efter planen? 

Aarhus Letbanes arbejde med at forbedre driftsstabiliteten bærer frugt. I februar 2019 lå antallet af gennemførte afgange på 99,48 procent. For januar var var det tal 98,88 procent.

Når det kommer til rettidige afgange, lander februar på 97,82 procent, hvor det var 95,63 procent i januar. 

Begge tal ligger højt, men der er stadig plads til forbedringer for at give kunderne den bedste oplevelse. Aarhus Letbane har dog nu for fjerde måned i træk forbedret driftsstabiliteten. 

I samarbejde med Midttrafik er køreplanen blevet finjusteret ved at lægge to minutter til rejsetiden fra Aarhus H til Odder. Desuden er togenes omløb ændret, så eventuelle forsinkelser på strækningen mellem Aarhus og Odder ikke længere påvirker det øvrige system i så høj grad. Tilsammen har disse tiltag gjort køreplanen mere robust. Der har også været udfordringer med at håndtere løvfald og rimfrost på køreledninger, som nu er løst.