De nye overkørsler i Risskov

Banedanmark undersøger lydniveau fra klokker ved overkørslerne i Risskov

Overkørslerne i Risskov omkring den kommende station Risskov Strandpark er blevet opgraderet og ændret.

Banedanmark har anlagt to nye, sikrede overkørsler til biltrafikken ved Stationsvej og Rolighedsvej og ændret en overkørsel fra vejadgang til sikret stiovergang. To overkørsler er desuden blevet nedlagt.

De nye overkørsler er moderne anlæg med elektroniske klokker. Flere borgere i området omkring de to overkørsler har oplevet et højere lydniveau fra klokkerne end fra de tidligere sikrede overkørsler. Det er Banedanmark, der har anlagt og ejer overkørslerne. Aarhus Letbane har taget dem i brug men endnu ikke fået overdraget det endelige ansvar. Det er derfor Banedanmark, der er i gang med at foretage undersøgelser af klokkerne og vurdere, om de kan indstilles bedre.

Banedanmark har meddelt, at de regner med, at dette sker inden for de næste tre uger. Aarhus Letbane håber sammen med Banedanmark, at der findes en løsning, der både lever op til de gældende lovkrav og generer naboerne mindst muligt.

Spørgsmål

Læs de oftest stillede spørgsmål om Letbanen - og svarene herpå.

Nyheder

Følg med i aktuelle nyheder om letbaneprojektet.

Kontakt

Spørgsmål og kommentarer til Letbanen er velkomne.

Arkiv

Hvornår var det nu det var? Søg tilbage i Letbanens arkiver.