Genrebillede

Driftsforstyrrelser pga. is

Opdatering kl. 16.30

Midttrafik har nu etableret et beredskab, så passagerne kan transporteres med busser, hvis der torsdag morgen er problemer med togtrafikken.

Midttrafik har etableret en række standard-erstatningsruter, der kan ses her:

Erstatningskørsel ved driftsforstyrrelser

Torsdag og fredag morgen er følgende ruter etableret:

Rute 88 - Hornslet - Mørke - Thorsager - Ryomgård - Kolind – Grenaa (opretholdelse af letbanekørsel fra Aarhus H til Hornslet prioriteres højt af Aarhus Letbane)

Rute 89 - Beder - Viby - Axel Gruhns Vej (mellem Beder og Odder henvises til buslinje 100).

I morgen tidligt vil du som passager ikke gå forgæves. Enten kører toget, eller også kører bussen. Erstatningsbusserne kører kun, såfremt togkørslen ikke kan gennemføres.

Det er kun morgentrafikken, der kan risikere at blive påvirket af is på køreledningerne. Fra ca. kl. 9 om morgenen og resten af dagen er is på køreledningerne ikke et problem for letbanen.

Opdatering kl. 13.30

Driften var fuldt genoprettet kl. 11, og der er derfor styr på pendlertrafikken.

Der vil ikke blive gennemført kørsel med glykol natten til d. 31. oktober, men der arbejdes videre med den tekniske løsning på denne ad hoc-mulighed.

Operatøren har indsat ekstra personale i OCC (kontrolcenteret) både i dag og fra driftsstart d. 31. oktober med henblik på hurtigere genopretning af trafikken, hvis der opstår driftsproblemer.

Opdatering kl. 11.00

Aarhus Letbane har nu aftalt med Keolis, at der natten til torsdag den 31. oktober og fredag den 1. november gennemføres is-kørsel om natten mellem Aarhus H og Grenaa og mellem Aarhus H og Odder.

I praksis vil der køre et tog mellem Grenaa og Ryomgård og et andet tog mellem Lystrup og Ryomgård. Sidstnævnte tog kører fra Aarhus til Lystrup og kører derfra frem og tilbage til Ryomgård, inden det til sidst kører tilbage til Aarhus H. På Odderbanen vil der køre et tog mellem Aarhus H og Odder.

Midttrafik er i gang med at planlægge indsættelse af busser, der kan tage over, hvis morgentrafikken ikke kan køre. Når planen er på plads, meldes det ud her.

Den forventede genoptagelse af trafikken forløb fint på Odderbanen og på den indre strækning. På Grenaabanen tager det desværre lidt længere tid.

I nat gennemførte Aarhus Letbane sammen med Aarsleff et forsøg med at påføre glykol på køreledningen omkring Ryomgård. Det er ikke nogen ideel løsning, der på ingen måde fungerer lige så godt, som det udstyr til glycerin, der er indkøbt til levering i januar. Da glykol skal påføres i en kørestrømsafbrydelse generer det desværre is-kørslen, og derfor er det besluttet, at der udelukkende køres is-kørsel. Der arbejdes dog på, om metoden kan forbedres. Glykol er mindre hensigtsmæssigt at bruge end glycerin, der er ufarligt. Derfor ønsker Aarhus Letbane ikke at bruge mere end højst nødvendigt.

Opdatering kl. 9.45

Aarhus Letbane har til morgen ikke kunnet gennemføre morgentrafikken på Grenaabanen og Odderbanen.

De første tog fra henholdsvis Grenaa og Odder kom kun til Ryomgård henholdsvis Mårslet og kunne på grund af is på køreledningen ikke fortsætte. Trafikken mellem Aarhus H og Lystrup via AUH har kunnet gennemføres efter planen.

Normaldrift forventes ca. kl. 10

Trafikken er genoptaget fra ca. kl. 8, og normaldrift forventes fra kl. ca. 10. Samtidig har de ændringer, der skulle forbedre trafikinformationen ikke virket, så informationen har desværre heller ikke virket efter hensigten.

Direktøren for Aarhus Letbane indkaldte derfor til møde i Krisestaben (en del af beredskabet ved Aarhus Letbane) med henblik på at lave en plan for de resterende dage i ugen (første prioritet), og en plan for driften resten af året. Krisestaben består af udvalgte ledelsesrepræsentanter for Aarhus Letbane og Keolis.

Der er igangsat en række aktioner i forhold til morgendriften resten af ugen. Efterhånden som der konkluderes og besluttes på aktionerne, vil denne nyhed blive opdateret.

Løbende opdatering her på siden

Vi henviser derfor pressen til at holde sig opdateret her på siden, da Aarhus Letbane prioriterer arbejdet med at få styr på driften ugen ud.

”Jeg er meget ærgerlig over, at vi trods nattens indsats med is-kørsel og manuel påsprøjtning af glykol ved Ryomgård fortsat har problemer med is på køreledningerne”, udtaler letbanens direktør Michael Borre, ”og det er derfor, jeg har indkaldt krisestaben, så vi har en løsning for passagererne fra i morgen”.