Passagertal Jan2019

Passagertal

14.000 passagerer kører med Letbanen hver dag

Kunderne er vendt tilbage til strækningen mellem Odder og Aarhus, og generelt kører flere med Letbanen end for et år siden.

I april 2018 blev der gennemført en manuel tælling, der viste, at der på en hverdag var cirka 8.400 påstigere på Letbanen. Letbanen kørte på det tidspunkt alene på strækningen Aarhus H – Universitetshospitalet.

Af forskellige tekniske årsager forventer Midttrafik, at de tællinger der bliver opsamlet af tælleudstyr i letbanetogene, først kan give et sikkert og detaljeret billede af passagerernes brug af Letbanen i løbet af foråret 2019.

Da der er stor interesse for passagertallene, har Midttrafik estimeret et samlet passagertal for de dele af Letbanens strækning, der er i drift på nuværende tidspunkt. Vurderingen er baseret på opregning af brugen af rejsekort på Letbanen og de tællinger, der hidtil er gennemført. Midttrafik vurderer, at metoden kan bruges til at give et overordnet billede af udviklingen, da brugen af rejsekort har været relativ stabil i perioden

Midttrafik har med udgangspunkt heri beregnet, at der i gennemsnit var godt 14.000 påstigere på en hverdag i fjerde kvartal i 2018 i forhold til tællingen i april måned 2018.

Væksten er kommet efter åbningen på strækningen mod Odder i slutningen af august 2018. Til sammenligning var der tidligere knap 4.000 påstigere på en hverdag, da der var togdrift på Odderbanen. Stigningen indikerer derfor, at passagererne i stort omfang er vendt tilbage til strækningen mod Odder. Herudover er der en stigning på 1.500 - 2.000 påstigere på den samlede letbanestrækning siden april.

Grenaa-strækning vil skabe nyt passager-spring

Det næste spring i passagertallet må forventes, når strækningen mod Grenaa sættes i drift.

Når Letbanen åbner mod Grenaa, vil der i øvrigt ske følgende forøgelse af driften på Letbanen:

  • Frekvensen på strækningen Aarhus – Mårslet bliver øget til 15 minutters drift i dagtimerne
  • Letbanen åbner på strækningen Skejby – Lisbjerg – Lystrup
  • På den indre strækning i Aarhus øges frekvensen fra 6 – 8 tog i timen i dagtimerne på hverdage

Der foreligger ikke nogen prognose for effekten på passagertallet heraf. Grenaabanen havde cirka 4.500 passagerer på en hverdag, da der var togdrift.