Nu skal der damp under Letbanens etape 2


En mulig udbygning af Letbanen rykker nærmere. Næste etape kan byde på tre nye strækninger med letbanetog til Brabrand, Aarhus Ø og Hinnerup.

Staten har afsat 40 millioner kroner til at undersøge de nye strækninger. Og i april 2018 vil Aarhus Byråd efter planen behandle indstillinger fra Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, så projektafklaring og miljøundersøgelser kan gå i gang.

Hvilken vej skal Letbanen køre til Brabrand? Hvordan skal banen føres igennem det nye Lisbjerg? Og hvor skal letbanetogene standse på Aarhus Ø? Svarene på blandt andre de spørgsmål skal den kommende projektafklaring og VVM-undersøgelse af Letbanens etape 2 være med til at kvalificere.

I 2017 besluttede et flertal i Folketinget at afsætte 40 millioner kroner til undersøgelserne. Sagen er behandlet i Favrskov Byråd, og Aarhus Byråd står lige over for at tage stilling til rammerne for det videre arbejde. Dermed kan Letbanens etape 2 rykke et skridt nærmere.

Her er de tre delprojekter

Først og fremmest skal projekterne undersøges nærmere med hensyn til teknik, økonomi og indpasning i omgivelserne. Og der skal gennemføres en såkaldt VVM-undersøgelse. Det står for Vurdering af Virkninger på Miljøet og er et lovkrav forud for større anlægsprojekter, som kan påvirke miljøet væsentligt. Politikerne i Aarhus byråd skal – forud for undersøgelsen – afgrænse fokus, herunder hvilke mulige linjeføringer der skal undersøges. Derefter skal undersøgelserne sendes i udbud.

Letbanens etape 2 foreslås delt i tre projekter: 

Lisbjergskolen-Hinnerup
Undersøgelserne af strækningen gennemføres i et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Favrskov Kommune. Blandt andet skal to mulige linjeføringer gennem Hinnerup undersøges, ligesom det skal afklares, hvordan Letbanen bedst passes ind i den omfattende byudvikling i Lisbjerg.

Nørreport-Aarhus Ø

I 2017 besluttede Aarhus Byråd at fremrykke etableringen af letbanespor til Aarhus Ø. Udviklingen på Aarhus Ø går hurtigt, og det er vigtigt, at den kollektive trafik kommer på plads. Samtidig er der forberedt for Letbanen og både projektafklaring, miljøundersøgelser og det efterfølgende anlægsarbejde forventes at kunne gennemføres forholdsvis hurtigt, med start på anlæg i 2020. 

Aarhus H-Brabrand

Strækningen til Brabrand er den mest omfattende del af etape 2. Det skyldes især, at der er tale om en bynær linje, som flere steder skal passere gennem smalle veje med en del trafik og med værdifulde bygninger og miljøer samt betydelige investeringer i eksisterede anlæg – herunder ledninger under asfalten. I Teknik og Miljøs indstilling foreslås det at undersøge et hovedforslag til linjeføringen og en række alternative linjeføringer på delstrækninger i midtbyen samt i Bispehaven og i Brabrand. En del af undersøgelsen skal også gå på en ny Brabrand Station.

Du kan læs mere om indstillinger og mulige linjeføring her.

Busser som alternativ?

Aarhus Byråd har besluttet at undersøge fordele og ulemper ved anvendelse af højklassede busbaserede systemer med særlig infrastruktur (BRT-løsninger) som alternativ eller indledende skridt til Letbanen

BRT står for Bus Rapid Transit og er (evt. særligt lange) busser, der kører i deres eget spor uden brug af skinner. Fordelen ved BRT er, at systemet er billigere at anlægge, men til gengæld har det heller ikke kapacitet til lige så mange rejsende som en letbane. Det er vigtigt for BRT-systemet, at busserne kører i deres eget spor, i princippet som Letbanen og prioriteres gennem kryds.

BRT er – ifølge indstillingen – ikke relevant at undersøge for strækningen til Aarhus Ø, da forholdene på Kystvejen ikke levner plads til busserne.  


Aarhus Ø Sleth 20150629Ny Banegaardsgade Sleth 20150629Banegaardspladsen Sleth 20150629Gellerup Sleth 20150629Brabrand Sleth 20150629Soeften Parkerrejs Sleth 20150629

Lignende nyheder...

P8A2997aaaaa-scaled.jpg

Passagererne sætter igen rekord i Letbanen

Med mere end 1.4 millioner passagerer i første kvartal sætter passagererne endnu en gang rekord. Passagertallet er det højeste for et første kvartal i Letbanens …

Læs mere
odder_1280x500

Planlagt vedligehold mellem Odder og Aarhus H

I uge 16 vil Aarhus Letbane arbejde med vedligeholdelsesopgaver på strækningen mellem Odder og Aarhus H. Vedligeholdelsesarbejdet udføres hovedsageligt i nattetimerne for at undgå at …

Læs mere
Letbanen-Grenaa-Tango

Køreledningsmast beskadiget ved Ryomgård

I forbindelse med vedligehold på Grenaabanen er en køreledningsmast beskadiget. Under nattens vedligeholdelsesarbejder har Aarhus Letbanes (AAL) vedligeholdelsesentreprenør ramt en køreledningsmast. Masten er beskadiget og …

Læs mere
Vedligeholdkampagne-marts-2021-web

Planlagt vedligehold på hele Letbanestrækningen

I de kommende uger vil Aarhus Letbane arbejde med vedligeholdelsesopgaver på hele strækningen mellem Grenaa og Odder. I ugerne 11 og 12 arbejdes der mellem …

Læs mere
Aarhus-H-morgentrafik-til-web

2022 blev et rekordår for passagererne

For fjerde kvartal i træk sætter passagererne rekord, og dermed bliver det samlede passagertal for 2022 det bedste resultat i Letbanens historie.

Læs mere
Drift-2018

Letbanen kører normalt fra 8. december 2022

Efter fire uger med stærkt nedsat drift på især Grenaabanen, kører Letbanen igen normalt fra og med den 8. december.

Læs mere
Foto: Jens Hasse/Chili

Du er på vej væk fra Letbanens hjemmeside og på vej over til Midttrafik.dk

Ønsker du information om køreplaner og andre rejsetider?

Ønsker du at købe billet til Letbanen eller at finde priserne hertil?

P8A2997aaaaa-scaled.jpg

Skal du ud at køre med Letbanen?

Find information om køreplaner, billetter, priser og rejseregler. Kontakt Midttrafiks kundeservice.