Grønt lys fra politikerne: Etape 2 ruller videre


Aarhus Byråd har nu banet vejen for, at Letbanens etape 2 kan planlægges i detaljer. I Favrskov Kommune blev den videre proces for en udbygning til Hinnerup godkendt allerede sidste år.

Læs om de næste milepæle på Letbanens rejse mod Aarhus Ø, Hinnerup og Brabrand – og se, hvilke linjeføringer der er i spil.

Der er stadig en række stop på ruten, før etape 2 af Letbanen kan føres ud i livet. Sidst i maj 2018 blev et af dem passeret, da et flertal i Aarhus Byråd godkendte to indstillinger fra Teknik og Miljø. Dermed gav politikerne signal til, at den videre afklaring og miljøvurdering (VVM) af etapen kan gå i gang.

Blandt andet har politikerne besluttet, at Letbanens etape 2 deles op i tre delprojekter:

  • En letbanelinje til Aarhus Ø
  • En linje mellem baneterrænet bag Spanien i Aarhus C og Brabrand
  • En letbanelinje mellem Lisbjergskolen og Hinnerup i samarbejde mellem Favrskov og Aarhus Kommuner. Her er der også planer om et Parkér & Rejs-anlæg lige op ad E45 ved Søften.

Aarhus Ø står først for

Hans V. Tausen, der er civilingeniør og sagsbehandler i Aarhus Kommune, har stået i spidsen for indstillingen til projektet. Han forklarer:

– Etape 2 er opdelt i tre delprojekter, fordi strækningerne er ret forskellige. Politikerne besluttede sidste år at speede processen for Aarhus Ø op, for her går udviklingen stærkt, og finansieringen er på plads. Planen er at anlægge letbane til Aarhus Ø, efter Molslinjen flytter i sommeren 2020. Strækningen Spanien-Brabrand er den mest komplekse af de tre, fordi Letbanen vil få så stor en del af sin rute i midtbyen, hvor der i forvejen er kamp om pladsen, siger han.

Om udbygningen til Hinnerup fortæller Claus Vind Andersen, chef for Trafik og Veje i Favrskov Kommune:

– I Favrskov godkendte byrådet allerede i august 2017 indstillingen om at igangsætte VVM-undersøgelsen. Så vi er klar til, sammen med Aarhus Kommune, at sætte i gang.

Afvejninger i Aarhus midtby

Det er på strækningen Spanien-Brabrand, at der er flest alternative linjer i spil. Det politiske flertal i Aarhus Kommune har senest besluttet også at undersøge et alternativ, hvor banen føres via Silkeborgvej og Tage Hansens Gade til Viborgvej i stedet for at følge Viborgvej fra Ceres-krydset, som hovedforslaget lægger op til. En sådan løsning vil skåne alléen af træer på vejens første stykke.

– Der er mange afvejninger forbundet med en letbane i midtbyen. På den ene side kan man vælge den mest direkte vej ud af byen, som hovedforslaget lægger op til. På den anden side kan omkostningerne til at flytte ledninger og rør blive for store. Derudover vægter den trafikale situation og respekten for kultur og natur også, siger Hans V. Tausen.

Vil nu se nærmere på linjerne

Parallelt med at Aarhus Letbane – via udbud – vælger en rådgiver til den endelige projektafklaring og VVM-undersøgelse, vil Hans V. Tausen og hans kolleger bruge det næste års tid på at afgrænse og beskrive opgaven til rådgiveren nærmere. Det vil gøre opgaven mindre kompleks, hvis eksempelvis nogle af de alternative linjeføringer kan vælges fra, men det er en beslutning, Aarhus Byråd vil skulle ind over.

– Vi regner også med at se nærmere på linjeføringerne omkring Bispehaven og City Vest. De to steder kan få brug for en afklaring, fordi der er gang i store byudviklingsprojekter, som Letbanen skal tænkes sammen med, siger Hans V. Tausen.

Han nævner desuden placeringen af en ny Brabrand Station langs med Silkeborgvej som et af de emner, der skal analyseres i det kommende år. Hovedforslaget lægger op til en placering ved Stenbækvej, men et alternativt scenarie er at rykke stationen lidt længere vestpå til Truevej.

Målet er en konklusion i 2020

Hvad angår Lisbjerg-Hinnerup, er feltet af mulige linjer allerede snævret ind. I den kommende VVM-undersøgelse skal to strækninger gennem Hinnerup midtby vurderes: Skal Letbanen standse på Adeline Geneevej eller Jernbanegade? Og hvis det bliver Jernbanegade, skal linjen så gå nord eller syd for Ådalsvej?

– Det handler om at afdække, hvordan vi bedst får letbanetogene ind til Hinnerup Station, og hvordan de mulige linjer hver især vil påvirke omgivelserne, siger Claus Vind Andersen.

Hvornår kan østjyderne så stå på et letbanetog til Hinnerup eller Brabrand, lyder det oplagte spørgsmål? Et årstal kan der ikke sættes på, men nogle indikationer giver Hans V. Tausen fra Aarhus Kommune dog:

– Det er målet, at projektafklaringen og VVM-undersøgelsen kan være afsluttet, så der ligger en konklusion ved udgangen af 2020. Den skal så godkendes af byrådet, hvorefter de forberedende arbejder under jorden og dernæst byggeriet af Letbanen kan gå i gang, siger Hans V. Tausen.


Etape 2 Viborgvej Hasle TorvEtape 2 GellerupEtape 2 BrabrandEtape 2 Hinnerup Etapen Parkér Og Rejs Anlaeg

Se hvilke mulige linjeføringer og alternativer, der skal undersøges

Aarhus Ø og Brabrand-etapen (Illustration af Aarhus Kommune)

Hinnerup-etapen – første del (Illustration af Favrskov Kommune)

Hinnerup-etapen – anden del (Illustration af Favrskov Kommune)

Lignende nyheder...

AAL_pressefoto

5-års fødselsdag og 25 mio. passagerer

Letbanen kan fejre 5-års fødselsdag den 30. april 2024. Over to dage bliver fødselsdagen markeret med ministerbesøg, gratis rejser og happenings for passagerne i togene ...
Læs mere
_MG_8307aaaaaa

Letbanesporet ved Ringgadekrydset skal vedligeholdes

I weekenden den 17. – 19. februar vil letbanesporet ved Ringgadekrydset mellem Nordre Ringgade og Randersvej være delvist spærret. Letbanesporet i krydset mellem Nordre Ringgade ...
Læs mere
Passagertal_2023

Aarhus Letbane sætter ny passagerrekord

I 2023 nåede det samlede passagertal op på knap 5.8 millioner og det sætter igen passagerrekord for Aarhus Letbane. Med mere end 1.572.000 passagerer, der ...
Læs mere
snestorm_jan2024

Letbanen kører igen efter usædvanligt vintervejr

Mandag morgen var Aarhus Letbane igen tilbage til normal drift, efter at Østjylland blev ramt af usædvanligt vintervejr. Siden onsdag har de store snemængder skabt ...
Læs mere
_P8A8500aaaaaaaa_web

Flere afgange får passagererne til at strømme til

Sidste år i august trådte en ny køreplan i kraft, og det betød flere afgange fra Hornslet og Grenaa i myldretiden. Allerede et år senere ...
Læs mere
Testkoersel-Odderbanen-6

Planlagt vedligehold på Odder- og Grenaabanen

I de kommende uger vil Aarhus Letbane arbejde med vedligeholdelsesopgaver på strækningerne mellem Grenaa og Østbanetorvet og mellem Odder og Aarhus H. I uge 25 ...
Læs mere
Foto: Jens Hasse/Chili

Du er på vej væk fra Letbanens hjemmeside og på vej over til Midttrafik.dk

Ønsker du information om køreplaner og andre rejsetider?

Ønsker du at købe billet til Letbanen eller at finde priserne hertil?

P8A2997aaaaa-scaled.jpg

Skal du ud at køre med Letbanen?

Find information om køreplaner, billetter, priser og rejseregler. Kontakt Midttrafiks kundeservice.