Nu skal etape 2 undersøges i detaljer


Sidst i februar 2020 vedtog Aarhus Byråd, hvilke forhold og linjeføringer der skal fokus på i den kommende undersøgelse af Letbanens etape 2.

Tilbage i maj 2018 besluttede Aarhus Byråd, at arbejdet med udvidelsen skulle undersøges trinvist, og at der forud for miljøvurderingen (VVM) skulle være en afklaringsfase. Der har blandt andet været debat om linjeføringen, og om det skal være en letbane eller en busbaseret løsning.

I idéfasen for etape 2 blev der peget på det såkaldte bus-rapid-transit (BRT) som alternativ til letbane. Denne løsninger kræver et trængselsfrit tracé ligesom Letbanen, men kører til gengæld ikke på skinner.

Aarhus Ø står først for

Mellem Aarhus H og Aarhus Ø er hovedforslaget en letbaneløsning, men også et busalternativ (blandt andet med førerløse busser) vil indgå i overvejelserne. Forslag og miljøvurdering for strækningen forventes at nå byrådssalen i medio 2020, hvorefter der er lagt op til offentlig debat. Den endelige beslutning om projektet bliver formentlig truffet i midten af 2021.

På strækningen mellem Lisbjergskolen og et nyt Parkér & Rejs-anlæg ved E45 skal alene et forslag med letbane undersøges. Her forventes miljøvurdering og projektforslag at nå til byrådet medio 2021 med henblik på en beslutning i 2022. Favrskov Kommune har besluttet at undersøge en busløsning på resten af strækningen fra Parkér & Rejs-anlægget videre mod Hinnerup.

Letbane til en ny Brabrand Station

Strækningen Spanien-Brabrand har også letbane som hovedforslag, men BRT-busser skal undersøges ud fra de samme kriterier. Byrådet har nu besluttet, at VVM-undersøgelsen skal fokusere på en linjeføring via Park Alle, Vester Alle og Thorvaldsensgade til Viborgvej og Ryhavevej, videre ad Edwin Rahrs Vej og Karen Blixens Boulevard, øst om City Vest og langs med Silkeborgvej, hvor strækningen vil ende ved en ny Brabrand Station.

Forslaget og miljøvurderingen forventes at være klar i slutningen af 2021, hvorefter byrådet efter planen kan træffe en endelig beslutning i 2022. Hvad angår Brabrand Station, vil forundersøgelsen formentlig være klar til, at byrådet kan vende den medio 2020. Den videre proces skal derefter afklares med Transportministeriet.

Uanset hvilken teknologi, det ender med på de forskellige strækninger, er det centrale i forslaget at vælge en bæredygtig løsning, der kører på el og har lav CO2-udledning ved både anlæg og drift. Derudover vægter tilgængelighed højt ved alle standsningssteder.

 


Lignende nyheder...

AAL_pressefoto

5-års fødselsdag og 25 mio. passagerer

Letbanen kan fejre 5-års fødselsdag den 30. april 2024. Over to dage bliver fødselsdagen markeret med ministerbesøg, gratis rejser og happenings for passagerne i togene ...
Læs mere
_MG_8307aaaaaa

Letbanesporet ved Ringgadekrydset skal vedligeholdes

I weekenden den 17. – 19. februar vil letbanesporet ved Ringgadekrydset mellem Nordre Ringgade og Randersvej være delvist spærret. Letbanesporet i krydset mellem Nordre Ringgade ...
Læs mere
Passagertal_2023

Aarhus Letbane sætter ny passagerrekord

I 2023 nåede det samlede passagertal op på knap 5.8 millioner og det sætter igen passagerrekord for Aarhus Letbane. Med mere end 1.572.000 passagerer, der ...
Læs mere
snestorm_jan2024

Letbanen kører igen efter usædvanligt vintervejr

Mandag morgen var Aarhus Letbane igen tilbage til normal drift, efter at Østjylland blev ramt af usædvanligt vintervejr. Siden onsdag har de store snemængder skabt ...
Læs mere
_P8A8500aaaaaaaa_web

Flere afgange får passagererne til at strømme til

Sidste år i august trådte en ny køreplan i kraft, og det betød flere afgange fra Hornslet og Grenaa i myldretiden. Allerede et år senere ...
Læs mere
Testkoersel-Odderbanen-6

Planlagt vedligehold på Odder- og Grenaabanen

I de kommende uger vil Aarhus Letbane arbejde med vedligeholdelsesopgaver på strækningerne mellem Grenaa og Østbanetorvet og mellem Odder og Aarhus H. I uge 25 ...
Læs mere
Foto: Jens Hasse/Chili

Du er på vej væk fra Letbanens hjemmeside og på vej over til Midttrafik.dk

Ønsker du information om køreplaner og andre rejsetider?

Ønsker du at købe billet til Letbanen eller at finde priserne hertil?

P8A2997aaaaa-scaled.jpg

Skal du ud at køre med Letbanen?

Find information om køreplaner, billetter, priser og rejseregler. Kontakt Midttrafiks kundeservice.