Nu skal etape 2 undersøges i detaljer


Sidst i februar 2020 vedtog Aarhus Byråd, hvilke forhold og linjeføringer der skal fokus på i den kommende undersøgelse af Letbanens etape 2.

Tilbage i maj 2018 besluttede Aarhus Byråd, at arbejdet med udvidelsen skulle undersøges trinvist, og at der forud for miljøvurderingen (VVM) skulle være en afklaringsfase. Der har blandt andet været debat om linjeføringen, og om det skal være en letbane eller en busbaseret løsning.

I idéfasen for etape 2 blev der peget på det såkaldte bus-rapid-transit (BRT) som alternativ til letbane. Denne løsninger kræver et trængselsfrit tracé ligesom Letbanen, men kører til gengæld ikke på skinner.

Aarhus Ø står først for

Mellem Aarhus H og Aarhus Ø er hovedforslaget en letbaneløsning, men også et busalternativ (blandt andet med førerløse busser) vil indgå i overvejelserne. Forslag og miljøvurdering for strækningen forventes at nå byrådssalen i medio 2020, hvorefter der er lagt op til offentlig debat. Den endelige beslutning om projektet bliver formentlig truffet i midten af 2021.

På strækningen mellem Lisbjergskolen og et nyt Parkér & Rejs-anlæg ved E45 skal alene et forslag med letbane undersøges. Her forventes miljøvurdering og projektforslag at nå til byrådet medio 2021 med henblik på en beslutning i 2022. Favrskov Kommune har besluttet at undersøge en busløsning på resten af strækningen fra Parkér & Rejs-anlægget videre mod Hinnerup.

Letbane til en ny Brabrand Station

Strækningen Spanien-Brabrand har også letbane som hovedforslag, men BRT-busser skal undersøges ud fra de samme kriterier. Byrådet har nu besluttet, at VVM-undersøgelsen skal fokusere på en linjeføring via Park Alle, Vester Alle og Thorvaldsensgade til Viborgvej og Ryhavevej, videre ad Edwin Rahrs Vej og Karen Blixens Boulevard, øst om City Vest og langs med Silkeborgvej, hvor strækningen vil ende ved en ny Brabrand Station.

Forslaget og miljøvurderingen forventes at være klar i slutningen af 2021, hvorefter byrådet efter planen kan træffe en endelig beslutning i 2022. Hvad angår Brabrand Station, vil forundersøgelsen formentlig være klar til, at byrådet kan vende den medio 2020. Den videre proces skal derefter afklares med Transportministeriet.

Uanset hvilken teknologi, det ender med på de forskellige strækninger, er det centrale i forslaget at vælge en bæredygtig løsning, der kører på el og har lav CO2-udledning ved både anlæg og drift. Derudover vægter tilgængelighed højt ved alle standsningssteder.

 


Lignende nyheder...

P8A2997aaaaa-scaled.jpg

Passagererne sætter igen rekord i Letbanen

Med mere end 1.4 millioner passagerer i første kvartal sætter passagererne endnu en gang rekord. Passagertallet er det højeste for et første kvartal i Letbanens …

Læs mere
odder_1280x500

Planlagt vedligehold mellem Odder og Aarhus H

I uge 16 vil Aarhus Letbane arbejde med vedligeholdelsesopgaver på strækningen mellem Odder og Aarhus H. Vedligeholdelsesarbejdet udføres hovedsageligt i nattetimerne for at undgå at …

Læs mere
Letbanen-Grenaa-Tango

Køreledningsmast beskadiget ved Ryomgård

I forbindelse med vedligehold på Grenaabanen er en køreledningsmast beskadiget. Under nattens vedligeholdelsesarbejder har Aarhus Letbanes (AAL) vedligeholdelsesentreprenør ramt en køreledningsmast. Masten er beskadiget og …

Læs mere
Vedligeholdkampagne-marts-2021-web

Planlagt vedligehold på hele Letbanestrækningen

I de kommende uger vil Aarhus Letbane arbejde med vedligeholdelsesopgaver på hele strækningen mellem Grenaa og Odder. I ugerne 11 og 12 arbejdes der mellem …

Læs mere
Aarhus-H-morgentrafik-til-web

2022 blev et rekordår for passagererne

For fjerde kvartal i træk sætter passagererne rekord, og dermed bliver det samlede passagertal for 2022 det bedste resultat i Letbanens historie.

Læs mere
Drift-2018

Letbanen kører normalt fra 8. december 2022

Efter fire uger med stærkt nedsat drift på især Grenaabanen, kører Letbanen igen normalt fra og med den 8. december.

Læs mere
Foto: Jens Hasse/Chili

Du er på vej væk fra Letbanens hjemmeside og på vej over til Midttrafik.dk

Ønsker du information om køreplaner og andre rejsetider?

Ønsker du at købe billet til Letbanen eller at finde priserne hertil?

P8A2997aaaaa-scaled.jpg

Skal du ud at køre med Letbanen?

Find information om køreplaner, billetter, priser og rejseregler. Kontakt Midttrafiks kundeservice.