Et Østjylland, der hænger sammen


Visionen for den højklassede kollektive infrastruktur i Østjylland, Samspil 2030, er netop blevet godkendt i Letbanesamarbejdet. Parterne står sammen om en fælles østjysk plan til forhandlingerne om en ny statslig infrastrukturplan. Bæredygtig mobilitet og mindre trængsel på vejene er nøgleord i visionsplanen, hvor Letbanen spiller en central rolle.

Samspil 2030 er titlen på den nye, overordnede visionsplan for den kollektive trafik i Østjylland. Den skal understøtte landsdelens vækst, reducere trængsel i trafikken og sikre en sammenhængende og bæredygtig, kollektiv mobilitet i hele Østjylland – og ikke mindst i Aarhus-området.

Planen har nu været til behandling i Letbanesamarbejdet og er blevet vedtaget den 12. august 2020. Nu er næste skridt, at visionsplanen bliver fremsendt som et fælles østjysk indspil til de politiske forhandlinger på Christiansborg om en ny plan for den statslige infrastruktur.

Letbanesamarbejdet består af de otte østjyske kommuner, Aarhus, Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Silkeborg, Skanderborg og Syddjurs samt Region Midtjylland og Midttrafik. I fællesskab har parterne den fælles mission at etablere højklasset kollektiv infrastruktur i Østjylland. Letbanens etape 1 har været det første skridt i denne etablering.

Anders Kühnau (S), regionrådsformand i Region Midtjylland og formand for Letbanesamarbejdet, forklarer:

– Aarhus og hele Østjylland oplever en stor og stigende vækst. Det er positivt på en helt masse parametre, men det medfører også øget trængsel, som vi skal håndtere med sammenhængende og effektive kollektive trafikløsninger, der lever op til de reelle behov, borgerne og virksomhederne har, så vi får en kollektiv trafik, som understøtter væksten, siger han og tilføjer:

– Samtidig skal vi sikre mobilitet med så lav klima- og miljøbelastning som muligt. Vi skal væk fra diesel og over til mere bæredygtige drivmidler i busserne, og vi skal have endnu flere til at bruge Letbanen, der jo er et flot eksempel på grøn transport.

Kollektiv transport skal være konkurrencedygtig

Business Region Aarhus, som tæller yderligere fire kommuner, er tilsammen det område, der bidrager mest til den danske vækst uden for Hovedstadsområdet. Alene i Aarhus forventes en befolkningstilvækst på over 30 procent de næste 30 år.

Med denne vækst vil der blive skabt et markant øget pres på vejnettet, især på indfaldsvejene til Aarhus og på ringvejene, hvor trafikanter allerede i dag oplever trængsel. Prognoser peger på 30-35 procent øget biltrafik frem mod 2050, hvilket vil skabe dårligere forhold for busserne, som bliver forsinket og potentielt fravalgt af den grund.

Omvendt kan flere kunder i den kollektive trafik være løsningen på trængselsproblemerne i trafikken. Det kræver, at bus, tog og letbane bliver endnu mere konkurrencedygtige over for biltrafikken.

Samspil 2030 erstatter den tidligere vision Samspil 2025, hvor den primære forskel ligger i, at Samspil 2030 både har fokus på letbane og BRT (bus rapid transit) på flere af de strækninger, hvor kun letbane var nævnt tidligere. Derudover er der udpeget nye strækninger for højklasset kollektiv infrastruktur, fx Ringvejen i Aarhus.

– Med Samspil 2030 fokuserer vi også på højklasset bustrafik i form af BRT for at få belyst, om der er nye muligheder for effektive trafikløsninger med noget lavere anlægsomkostninger end for eksempel nye letbanespor, lyder det fra Anders Kühnau.

Nedslagspunkter: Aarhus-området

Her kan du læse om nogle af de tiltag, der indgår i den nye visionsplan for den kollektive trafik i Østjylland. 

En udbygning af Letbanen: Letbanestrækningerne Aarhus Ø-Brabrand og Lisbjergskolen-Hinnerup er allerede i færd med at blive undersøgt (læs mere i denne artikel). Derudover rummer den nye vision to afgreninger videre fra Brabrand-strækningen – fra Hasle Torv nordpå mod Aarhus Universitetshospital, hvor strækningen går gennem tætte boligområder, og fra Hasle Torv og vestpå til Tilst, hvor der også er tætte boligområder samt kommunens største kollegie.

Optimering af Ringvejen og Ringgaden i Aarhus: Der er trængsel i myldretiden på de to ringforbindelser omkring Aarhus, hvor blandt andet Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet, flere større arbejdspladser og beboelsesområder i Viby, Hasle og Gellerup ligger. Her kan højklasset kollektiv trafik i eget tracé lette på den tunge biltrafik. Det vil også give en konkurrencefordel for den kollektive trafik. Om det bliver en letbane- eller BRT-løsning, vil de nærmere undersøgelser vise. Der vil efter planen også blive etableret knudepunkter ved indfaldsvejene, hvor den kollektive trafik mødes, og hvor det er muligt at skifte transportmiddel.

Forbindelse mellem Aarhus H-Hasselager: Et højklasset tracé mellem Banegårdspladsen og Hasselager vil kunne betjene det tætbefolkede område på Frederikbjerg og et af de største knudepunkter i Aarhus: Viby Torv. I Samspil 2030 er der lagt op til at etablere en terminal ved en ny station i Hasselager, hvor det er muligt at skifte mellem forskellige transportformer – tog, letbane/BRT, bil og cykel. Hvis valget falder på en letbaneforbindelse, vil strækningen kunne kobles sammen med Odderstrækningen.

Nedslagspunkter: Det øvrige Østjylland

I Samspil 2030 bliver de statslige planer for udbygningen af togbanenettet koblet sammen med de nye højklassede bus- eller letbaneetaper samt Letbanens etape 1 for at sikre god sammenhæng. Og det er ikke kun Aarhus, der bliver tilgodeset, men hele Østjylland.

– Aarhus er Danmarks næststørste by og fylder derfor naturligt meget, men Samspil 2030 vil styrke mobiliteten i hele Østjylland og videre ud i regionen. Ud over Letbanens etape 2 mod Hinnerup kan jeg fremhæve forslaget om en helt ny direkte jernbanestrækning Aarhus-Galten-Silkeborg, der vil halvere rejsetiden mellem Aarhus og Silkeborg samt bringe rejsetiden mellem Aarhus og Herning ned på omkring 50 minutter, hvilket også vil være til stor gavn for det nye hospital i Gødstrup. Hertil kommer styrket betjening af Djursland, ny forbindelse fra Aarhus til Hadsten og Randers og meget mere. Det er virkelig gode og gennemarbejdede forslag, og jeg kan kun opfordre til at læse hele visionsplanen, lyder det fra Anders Kühnau.

De regionale tiltag, Samspil 2030 lægger op til, er:

  • Regionalbanen Silkeborg-Galten-Aarhus, som vil halvere rejsetiden mellem Silkeborg og Aarhus og dermed være et attraktivt alternativ til egen bil. Banen vil også skabe bedre sammenhæng med Herning og Vestjylland.
  • Forbindelsen Aarhus-Hadsten-Randers, hvor en BRT-forbindelse i Randers kan være forløber for letbane.
  • Styrket betjening af Djursland. Særligt i den sydlige del, hvor Letbanen ikke kører, kigges der blandt andet på en mulig buskorridor til Aarhus. Derudover også delvise dobbeltspor på Letbanens strækning mod Grenaa.
  • Også på strækningen Aarhus-Odder skal der kigges på muligheden for dobbeltspor for at skabe mere stabil drift.
  • Øget regional trafik på det statslige banenet.

Læs hele Samspil 2030 her

 

 

 


Lignende nyheder...

_MG_8307aaaaaa

Letbanesporet ved Ringgadekrydset skal vedligeholdes

I weekenden den 17. – 19. februar vil letbanesporet ved Ringgadekrydset mellem Nordre Ringgade og Randersvej være delvist spærret. Letbanesporet i krydset mellem Nordre Ringgade ...
Læs mere
Passagertal_2023

Aarhus Letbane sætter ny passagerrekord

I 2023 nåede det samlede passagertal op på knap 5.8 millioner og det sætter igen passagerrekord for Aarhus Letbane. Med mere end 1.572.000 passagerer, der ...
Læs mere
snestorm_jan2024

Letbanen kører igen efter usædvanligt vintervejr

Mandag morgen var Aarhus Letbane igen tilbage til normal drift, efter at Østjylland blev ramt af usædvanligt vintervejr. Siden onsdag har de store snemængder skabt ...
Læs mere
_P8A8500aaaaaaaa_web

Flere afgange får passagererne til at strømme til

Sidste år i august trådte en ny køreplan i kraft, og det betød flere afgange fra Hornslet og Grenaa i myldretiden. Allerede et år senere ...
Læs mere
Testkoersel-Odderbanen-6

Planlagt vedligehold på Odder- og Grenaabanen

I de kommende uger vil Aarhus Letbane arbejde med vedligeholdelsesopgaver på strækningerne mellem Grenaa og Østbanetorvet og mellem Odder og Aarhus H. I uge 25 ...
Læs mere
P8A2997aaaaa-scaled.jpg

Passagererne sætter igen rekord i Letbanen

Med mere end 1.4 millioner passagerer i første kvartal sætter passagererne endnu en gang rekord. Passagertallet er det højeste for et første kvartal i Letbanens ...
Læs mere
Foto: Jens Hasse/Chili

Du er på vej væk fra Letbanens hjemmeside og på vej over til Midttrafik.dk

Ønsker du information om køreplaner og andre rejsetider?

Ønsker du at købe billet til Letbanen eller at finde priserne hertil?

P8A2997aaaaa-scaled.jpg

Skal du ud at køre med Letbanen?

Find information om køreplaner, billetter, priser og rejseregler. Kontakt Midttrafiks kundeservice.