Handlingsplan for stabilisering af driften – Opdateret


Aktuelle igangsatte projekter for stabilisering af driften.

Handlingsplanen er opdateret i uge 4.

Is på køreledningerne

Årsag/konsekvens
Opstår ved høj luftfugtighed og temperaturer under 2 grader celcius og primært på Grenaabanen og Odderbanen. Er der for meget is på køreledningerne, kan toget ikke trække strøm og kan derfor ikke køre. Det betyder aflysninger af morgentrafikken. Kontakt til Bybanen i Bergen viser, at de også i starten oplevede problemer og i januar 2018 havde en del aflysninger. De har i dag gode erfaringer med en væske, der kan fjerne og forebygge is. Aarhus Letbane har planlagt endnu et besøg i Bergen primo december.

Udfordringerne med is på køreledningerne forekommer mange steder, og løsningerne er meget forskellige. Det har Politikens Henrik Kaufholz skrevet en interessant artikel om. Den kan læses her.

Løsninger
1) Iskørsel ved ugunstige vejrforhold
2) Erstatningsbusser ved iskørsel
3) Indkøbt udstyr med glycering
4) Indtil 2) forsøg med manuel påføring af glycering
5) Etablere beslutningsstøtteværktøj
6) Optimering af procedurer
7) Løsning med kobber på vinterpantografer er ifølge Bybanen ikke velegnet, så i stedet undersøges brug af andre materialer.
8) Indkøb af sekundært glyceringudstyr

Status uge 4 – 2020
Iskørsel og beredskab fortsætter indtil videre og vil ikke blive opdateret freomover. Første sæt ismateriel er leveret og i test. Forventes idriftsat ultimo januar. Andet sæt forventes leveret primo februar 2020 og idriftsat ultimo februar.

Fejl på overkørsler

Årsag/konsekvens
Overkørslerne på Grenaabanen har være ude af funktion i 2,5 år, og der opstår derfor fejl, når de nu er mere i brug. Der har været mange flere fejl, end det var forventet. Fejl i overkørsler giver typisk forsinkelser, der breder sig pga. den enkeltsporede strækning.

Løsninger
1) Ekstra uddannelse for Aarsleff Rail og egne medarbejdere for bedre fejlretning
2) Løbende udbedring af fejl
3) Grundig analyse af alle fejl for at kunne fejlrette og forebygge bedre

Status uge 4 – 2020
Alle overkørselsfejl analyseres fortsat med henblik på hurtigere fejlretning og mulighed for forebyggelse af fejl. Niveauet fra december holder indtil videre, men den intensiverede indsats fortsætter, til niveauet af fejl er faldet yderligere.

Andre tekniske fejl

Årsag/konsekvens
Der er langt flere fejl på baliser (oplyser bl.a. toget om tilladte hastigheder) og signaler (en del af sikkerheden ved letbanen) end forventet (det køres som garantisag over for Hitachi). Begge fejl giver forsinkelser og kan resultere i hjulflader.

Løsninger
1) Baliser udskiftes, hvis de fejler for tit
2) ASAL udbedrer evt. programmeringsfejl
3) Signaler fejlrettes, hvis der ofte er fejl

Status uge 4 – 2020
Udbedringerne forløber fornuftigt efter planen, og der vil derfor ikke blive opdateret på denne indsats fremover.

Hjulflader

Årsag/konsekvens
Opstår når ATP (togkontrolsystemet som baliserne også er en del af) nødbremser toget og giver et fladt stykke på hjulet. Det giver dårlig komfort, laver skader på infrastrukturen og skal derfor drejes af (gøres runde igen), inden skaden bliver for stor. Hjulafdrejning tager 10-11 timer pr. tog med risiko for, at der ikke er tog nok til at gennemføre driften.

Løsninger
Aktionsliste med 15 forslag til løsninger. 2 er ikke mulige, og 2 er ved at blive lukket. De resterende 11 følges der op på i en taskforce. De 3 væsentligste årsager, der kan løses nu a) tilpasning af display i førerrummet, b) fejl på baliser og c) software i toget. Problem udfordret, fordi løsningerne skal løses af flere leverandører Keolis, Stadler, Hitachi.

Status uge 4 – 2020
Aktionslisten indeholder nu 18 punkter, hvoraf de 7 punkter er lukket.
Antal hjulflader er løbende faldet fra 32 i oktober til 15 i december (bl.a. de lukkede punkter fra aktionslisten).

AVLS/trafikinformation

Årsag/konsekvens
AVLS (der styrer, hvilket togsæt der kører en given tur) sender information i togene og på inforskærme på den indre strækning. AVLS skal sende forsinkelser og aflysninger til Rejseplanen, der sender data til infoskærme på Grenaa- og Odderbanen. Manglende information giver utilfredse passagerer.

Løsninger
Forsinkelsesdelen var udviklet af ASAL, men ved testen konkluderes fejlagtigt, at systemet fejlede. Det viste sig at være en fejl i Rejseplanen, der blev løst. Den del er derfor løst. ASAL lægger pt. sidste hånd på aflysningsdelen. Når det er godkendt, vurderes det, at systemet kan det, som det er bestilt til at kunne.

Status uge 4 – 2020
ASAL mener, at fejlen i AVLS er fundet og har startet fejlretning.

Løvfald

Årsag/konsekvens
Våde blade kombineret med den meget stejle Nørreport gav mange aflysninger og forsinkelser i 2018. Det er en sæsonbetonet udfordring.

Løsninger
1) Der er indkøbt Alleviate, der påføres skinnerne fra Nørreport til Universitetsparken St. Resultaterne er indtil videre meget positive,
og der har ikke været aflysninger pga. blade på skinnerne.
2) Evaluering af indsatsen.

Status uge 4 – 2020
Der kommer ikke længere opdateringer på denne indsats, da løvfaldssæsoen er overstået.

Passagertællesystemer

Årsag/konsekvens
Der er i anlægsfasen kun indkøbt tællesystemer til 6 tog. Aarhus Letbanes bestyrelse besluttede i februar 2019 at indkøbe tælleudstyr til de resterende 20 tog. Sikre passagertal er vigtig for køreplanlægning mv.

Løsninger

1) Tællesystemer bestilt til 11 Variobahn
2) Løsning for 9 Tango igangsat
3) Stabile data fra eksisterende tællere

Status uge 4 – 2020
Data er meget tæt på den bestilte kvalitet, og der vil ikke længere blive lavet opdateringer på denne indsats.

 


Lignende nyheder...

Testkoersel-Odderbanen-6

Planlagt vedligehold på Odder- og Grenaabanen

I de kommende uger vil Aarhus Letbane arbejde med vedligeholdelsesopgaver på strækningerne mellem Grenaa og Østbanetorvet og mellem Odder og Aarhus H. I uge 25 …

Læs mere
P8A2997aaaaa-scaled.jpg

Passagererne sætter igen rekord i Letbanen

Med mere end 1.4 millioner passagerer i første kvartal sætter passagererne endnu en gang rekord. Passagertallet er det højeste for et første kvartal i Letbanens …

Læs mere
odder_1280x500

Planlagt vedligehold mellem Odder og Aarhus H

I uge 16 vil Aarhus Letbane arbejde med vedligeholdelsesopgaver på strækningen mellem Odder og Aarhus H. Vedligeholdelsesarbejdet udføres hovedsageligt i nattetimerne for at undgå at …

Læs mere
Letbanen-Grenaa-Tango

Køreledningsmast beskadiget ved Ryomgård

I forbindelse med vedligehold på Grenaabanen er en køreledningsmast beskadiget. Under nattens vedligeholdelsesarbejder har Aarhus Letbanes (AAL) vedligeholdelsesentreprenør ramt en køreledningsmast. Masten er beskadiget og …

Læs mere
Vedligeholdkampagne-marts-2021-web

Planlagt vedligehold på hele Letbanestrækningen

I de kommende uger vil Aarhus Letbane arbejde med vedligeholdelsesopgaver på hele strækningen mellem Grenaa og Odder. I ugerne 11 og 12 arbejdes der mellem …

Læs mere
Aarhus-H-morgentrafik-til-web

2022 blev et rekordår for passagererne

For fjerde kvartal i træk sætter passagererne rekord, og dermed bliver det samlede passagertal for 2022 det bedste resultat i Letbanens historie.

Læs mere
Foto: Jens Hasse/Chili

Du er på vej væk fra Letbanens hjemmeside og på vej over til Midttrafik.dk

Ønsker du information om køreplaner og andre rejsetider?

Ønsker du at købe billet til Letbanen eller at finde priserne hertil?

P8A2997aaaaa-scaled.jpg

Skal du ud at køre med Letbanen?

Find information om køreplaner, billetter, priser og rejseregler. Kontakt Midttrafiks kundeservice.