Ofte stillede spørgsmål

Der kan være mange forskellige årsager til støj fra Letbanen. Derfor er det vigtigt, at vi får så mange oplysninger som muligt for at kunne hjælpe dig. Læs mere her. 

Slibning af skinner er en forholdsvis omstændig proces, og der findes eksempler på, at skinneslibning forøger en støjgene frem for at nedbringe den. Derfor er der god grund til at vælge de strækninger, hvor der skal slibes med stor omhu.

Det gør vi ved at fortage en kortlægning af skinneruheden på hele banen. Kortlægningen af skinneruheden danner grundlag for udvælgelse af de strækninger, der har behov for slibning.

Læs mere om støj fra skinner i afsnittet Slid på hjul og skinner over tid.

Der er mange forhold, der kan påvirke en måling i den ene eller anden retning. Det kan være baggrundsstøj, refleksioner fra omkringliggende bebyggelse, vejret, tidspunkt på døgnet, antallet af målinger, måleudstyrets kalibrering mv.

Derfor er det normal praksis at vurdere en boligs støjbelastning fra en jernbane ud fra en beregning frem for en måling. Støjundersøgelser til brug for myndighedsbehandling kræves almindeligvis udført af et akkrediteret firma eller en certificeret person. Og målinger kræves udført med kalibreret måleudstyr.

Derudover er det forholdsvis komplekst at beregne støjparameteren Lden. Grænseværdien for Lden repræsenterer nemlig middelstøjniveauet over et helt år under alle vejrmæssige betingelser og med korrektion for støjbidraget i hhv. aften- og natperioden. Lden er sammensat af beregninger af støjen i perioderne hhv. dag (kl. 07-19), aften (kl. 19-22) og nat (kl. 22-07) hver for sig.

Før beregning af middelværdien, Lden, tillægges støjbidraget 5 dB i aftenperioden og 10 dB i natperioden. Hensigten er, at støjberegningernes resultater skal afspejle, at støj om aftenen og om natten opleves mere generende end støj om dagen.

Læs mere om hvordan Aarhus Letbane arbejder med støj

Støjhegn er en symptombehandling, der mindsker et problem. Vi vil hellere fjerne årsagen til problemet, og det er den fremgangsmåde, vi anvender i vores arbejde med støj.

Alle jern- og letbaner afgiver støj i mere eller mindre grad. Aarhus Letbane har arbejder løbende på at udbedre og forbedre forholdene omkring støj ud fra de årsager, der er kortlagte.

Du kan læse om, hvordan Aarhus Letbane arbejder aktivt med støj her

Foto: Jens Hasse/Chili

Du er på vej væk fra Letbanens hjemmeside og på vej over til Midttrafik.dk

Ønsker du information om køreplaner og andre rejsetider?

Ønsker du at købe billet til Letbanen eller at finde priserne hertil?

P8A2997aaaaa-scaled.jpg

Skal du ud at køre med Letbanen?

Find information om køreplaner, billetter, priser og rejseregler. Kontakt Midttrafiks kundeservice.